Alternatif Kaynaklar
Brahman Naman

Brahman Naman

Maggie, New York şehrinden titiz bir bekar anne ve üniversite yazı dersi öğretmeni. Kızı Summer ile olan sorunlu ilişkisini düzeltmek amacıyla, gençliğinde sık sık ziyaret ettiği bir Toskana köyüne gitme kararı alır. Açıkçası bu, hem annelik sorumluluklarıyla baş etmek için bir yol bularak hem de geçmişiyle yüzleşerek kendi iç huzurunu sağlama gayretinde olan klasik bir karakter. Maggie’nin karakteri, sadece günlük hayatın karmaşasında ayakta kalmaya çalışan, hatta aşırı titizliği nedeniyle kontrol etmekte zorlandığı bir yaşamla başa çıkmaya çalışan birçok kişiye tanıdık gelecektir. Bu yüzden, hikayeyi seyrederken, kendi hayatımızdan ve bu hayatı idrak etme biçimimizden kaynaklanan derin sorunlarla yüzleşme ihtimalimiz oldukça yüksektir. Maggie’nin gençliğinde Toskana’yı ziyaret etme sebepleri açıklanmıyor, bu da izleyicinin merakını gıdalandıran bir gizem unsuruna dönüşüyor. Yoksa bu, Maggie’nin gençlik hatıralarını içine hapsettiği, geçmişini yeniden yaşama arzusunun bir göstergesi olabilir mi? Belki de, gençliğindeki hatalarla yüzleşip kendini affetme sürecinde Maggie’ye yardımcı olacak bir dönüm noktasıdır. Bu yolculuk sadece bir mekan değişikliği değil, aynı zamanda Maggie’nin kendi iç yolculuğunun da bir simgesidir. Kızı Summer’la ilişkisini onarma çabası ve bu süreçte kendi geçmişiyle yüzleşmesi, izleyicinin Maggie’ye duyduğu sempatisini daha da pekiştirir. Sonuçta, bu filmde gördüğümüz, geçmişin acılarıyla ve bugünün zorluklarıyla başa çıkmayı öğrenen bir karakterin, yani Maggie’nin insanüstü çabalarını dile getiren bir hikaye.