Alternatif Kaynaklar
American Son

American Son

Saul the Butcher olarak tanınan bu kişi, Stephen’ın taşlanmasıyla birlikte, Tapınak’ın, Mesih olarak İsa’yı reddetme durumuna olan inancının kırıldığı belirtilmektedir. Bu, tarihi değiştiren önemli bir dönüm noktasıdır çünkü Saul, Hristiyanlığı kabul ederek, Paul olarak vaftiz oldu. Bu durum, dünya tarihindeki en önemli dönüşüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Saul, bir zamanlar, Tapınak’ın kutsal kurallarını koruma görevini üstlenmiş, ancak Stephen’ın acımasızca taşlanması onda derin bir sorgulama yaratmıştır. Tapınak’ın, Mesih olarak İsa’yı reddettiği bu dönemde, Saul’un inancı yerle bir olmuştur. O artık görmezden gelememiştir ve bu durum onda, inancını tamamen değiştirme ihtiyacı doğurmuştur. Bu süreç sonucunda, Saul, Hristiyanlığı kabul eder ve Paul olarak vaftiz olur. Aslında, bu değişim sadece Saul’un hayatını etkilemekle kalmaz; aynı zamanda dünya tarihini de derinden etkiler. Paul, Hristiyanlığın en önemli simgelerinden biri olarak anılır ve onun Hristiyanlığa dönüşümü, dinin yayılmasında büyük bir etkiye sahip olur. Öyle ki, bu dönüşüm, tarihin akışını değiştirecek kadar güçlü bir etkiye sahip olmuştur.